Contemplatio

Disseny expositiu i muntatge.

Museu de Ceràmica de Barcelona. Novembre 2012.